Nasz telefon
881 575 575

Nasz adres
Krasińskiego 2 lok. 41-42
20-709 Lublin

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE Centrum Medyczne MEDICULUM. Pomagamy każdemu

Polityka prywatności

 

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści.

Administrator zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników.

 

Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 13 RODO

Administrator danych

Administratorem danych osobowy jest właściciel marki MEDICULUM - GABINET KARDIOLOGICZNY Dr Małgorzata Jargiełło-Baszak, ul. Zygmunta Krasińskiego 2/41, 20-709 Lublin, NIP: 7122321766.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

 • Użytkownicy serwisu internetowego: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest kontakt związany ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika. Na podstawie wyrażonej zgody Administrator przetwarza także dane z zgromadzone za pośrednictwem plików cookies  oraz podobnych technologii w związku z marketingiem produktów i usług.

 • Kontrahenci: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z przepisami prawa
   o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, np. w celu umożliwienia szybszego kontaktu. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).

 • Pacjenci – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze w związku ze świadczeniem usług leczniczych na podstawie przepisów prawa, a także w celu rozliczenia odpłatności za usługi, w tym do wywiązania się
   z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Prawo do wycofania zgody

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych przez:

 • Użytkownika serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

 • Kontrahenta w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem przepisów kodeksu cywilnego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością skutecznego zawarcia umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym
   z przepisów prawa podatkowego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością rozliczenia; danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić lub spowolnić wzajemne relacje biznesowe.

 • Pacjenta w zakresie danych niezbędnych do świadczenia usług leczniczych, a także rozliczenia odpłatności za nie, jest niezbędne, a ich podanie jest wymogiem wynikającym
   z przepisów prawa.

 

Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

Administrator może udostępniać dane:

 • Użytkowników – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu oraz Google (szczegółowa informacja poniżej).

 • Klientów i pacjentów - bankom, firmom ubezpieczeniowym, podwykonawcom usług, operatorom pocztowym i kurierskim, firmie zapewniającej obsługę księgowo-rachunkową.

 • Pacjentów w zakresie świadczonych usług leczniczych – lekarzom świadczącym usługi lecznicze pod marką MEDICULUM w siedzibie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2 lok. 41 i 42, 20-709 Lublin.

 

 

Informacja o transferze danych do państw trzecich

Google Lcc

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych

i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.

Dane gromadzone przez narzędzie:

    lokalizacja

    źródło wizyt

    czas spędzony na stronie

    ruch na stronie

    słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny

    przeglądane przez użytkownika strony

    zanonimizowany adres IP

    dane demograficzne

 

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników.

Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Czas przechowywania danych

 • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 6 lat kalendarzowych.

 • Kontrahentów: do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony
   w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.

 • Pacjentów – przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego, a także
   w przepisach o działalności podmiotów leczniczych.

 

Pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki "cookie" to proste pliki tekstowe, które sa przesyłane na dysk twardy komputera poprzez przeglądarkę internetową, aby umożliwić naszemu serwisowi www prawidłowe funkcjonowanie usług niezbędnych użytkownikowi takich jak logowanie oraz licznik odwiedzin.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie.

 

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka, Google oraz AdForm, na zasadach
 i w celach opisanych powyżej.

 

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Odnośniki do innych stron

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
Akceptuję